November 2018

Het louteringsoord – Hulp voor de arme zielen

Mijn welbeminden! Jullie hebben de Monstrans hier gezien met het schijfje Brood en daarin is de HEILAND in Zijn hele Godheid en Mensheid. Iets meer dan 1.80 m is Zijn menselijke grootte en voor Zijn goddelijke grootte is het hele heelal te klein, zo ge­weldig groot is Hij! Dat is GOD – Hij kan zich zo klein maken. Hij kan zich ook zo klein maken dat jullie Hem in jullie hart kun­nen opnemen. Maar dan kunnen wij nu ook het vagevuur hierheen roepen, nietwaar? Want het vagevuur is niet zo groot als GOD. Het zijn immers mensen die daarin zijn, momenteel zonder li­chaam, dus geesten. Ik vroeg GOD of de arme zielen hier mo­gen verschijnen als het Heilig Misoffer begint. Geen angst, niet zicht­baar, dat zouden jullie immers helemaal niet ver­dra­gen. En dan willen wij toch zorgen dat de barmhartigheid van GOD iede­reen in het vagevuur een geweldige hulp doet toe­komen, ook de laatste, de grootste schuldenaar – en als hij ook niet meteen naar de Hemel kan, maar toch een mooie ruk naar boven komt; in een betere sfeer. Wat betekent het, het in het vagevuur beter te hebben? Het betekent niet meer dit afgrijselijk hartsverlangen naar GOD te moeten voelen.


De reusachtige schaal met Kostbaar Bloed
Met alle arme zielen, die voor het Heilig Misoffer hierheen mogen komen, komen natuurlijk ook hun Engelen mee. Wat voor een vreugde voor deze Engelen voor hun beschermelingen in het va­ge­vuur! Als de Priester de Kelk met het Kostbaar Bloed bij de Heilige Consecratie omhooghoudt, ziet hij alleen het beetje wijn, beter gezegd Bloed, maar voor de Engelen is dat een reusachtige heilige schaal met het Kostbaar Bloed van CHRISTUS. Iedere En­gel komt en dompelt er zijn hysopstengel, een twijg met bla­de­ren, in en sprenkelt het in het vagevuur.

De arme zielen komen me soms voor als jonge vogeltjes, die, als hun vogelmoeder met wormpjes komt, hun halsjes uitstrekken en vol honger hun snaveltjes openen. Zo wachten de arme zielen als hongerige kindjes, dat ze nu hun melk krijgen: het Kostbaar Bloed van CHRISTUS.


De liefde verspreidt zich
Het vagevuur, respectievelijk de loutering kan men werkelijk niet verklaren, want dan zouden jullie GOD eens gezien moeten heb­ben zoals Hij nu in de Hemel is: onvoorstelbare schoonheid, on­be­grij­pe­lijke liefde. Zeker, GOD heeft natuurlijk geen liefde, omdat Hij de liefde is. En deze geweldige liefde verspreidt zich. Er kwam een vrouw naar me toe en zei: ‘Ik bemin mijn HEILAND zozeer, mijn hart is overvol van liefde tot Hem!’ Mijn antwoord: ‘Dat is nog geen liefde. Liefde geeft verder. U moet de liefde laten overlopen – voor de aangename alsook onaangename mensen, want allen zijn eigenlijk kinderen van GOD!’ Er zijn wel mensen die kinderen van de duivel zijn. Maar waarom zou men deze niet uit de tanden van de draak trekken? ‘Onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed, tegen mensen, zegt Paulus, ‘maar tegen de kwade geesten in de luchten!’

Strijdt veeleer tegen het Boze. Men begint ten eerste eens bij zichzelf, want iedereen heeft toch zijn zwakheden. Als iemand zou zeggen dat hij helemaal ... mehr